Werkwijze
Door een empathische, oplossingsgerichte benadering worden kwesties naar tevredenheid behandeld.

Opdrachtgevers
. Gehuwden
. Samenwonenden
. Gescheiden Ouders
. Erflaters, erven

Vraagstukken
. Scheiding
. Boedelscheiding
. Ouderschapsplan
. Erfenis
. Familie-overleg

Mensen met wie ik graag werk:
. Partners die gezamenlijk, in overleg uit elkaar willen gaan
. Ouders die vanuit oprechte zorg en betrokkenheid met de kinderen, een ouderschapsplan willen opstellen
. (Groot)Ouders die de boedelscheiding harmonieus willen laten verlopen en eventueel met de kinderen willen
afstemmen

De manier waarop ik aan het vak werk:
. lid MFam – werkgroep Familie-mediators
. Permanente Educatie